Desinged by ODRAZ Group
dfgdf
Informacije: info@odraz.net
Gosti
Dio programa koji obuhvaća aktivnosti na recepciji u vezi prijema gostiju, gdje se u momentu prijave mogu zabilježiti
samo osnovni podaci a dopuniti ostalo kasnije (check-in).
Također, ovaj dio programa se koristi za odjavu gostiju, pri čemu se odmah ispisuje i račun za odjavljenog gosta (goste)
Moguće je i uraditi "probnu odjavu gostiju” gdje se zapravo stče uvid u trenutno stanje dugovanja po određenoj sobi.
Odjavu (check-out) je moguće poništiti u slučaju neke greške u radu.
Izborom ove opcije programa moguće je još obaviti i premještanje gostiju u drugu sobu, pregled stanja po sobama
(plahta), bilježenje Room servisa, zakazivanje buđenja, obrada poruka za goste, pregled broja slobodnih soba, pregled
po broju kreveta i još druge opcije potrebne za rad izravno s gostima
Rezervacije
Rezervacije su moguće na individualnoj razini (mailom, telefonom, pismom ...) ili skupinsko.
Posebnan dio programa, omogućuje i skupinske rezervacije. Dovoljno je da se navede broj kreveta kao i dozvoljen broj
kreveta u svakoj od soba i program će automatski raspodijeliti broj kreveta po sobama, vodeći računa da maksimalni
broj kreveta u sobi ne prelazi zadani broj. kreveta po sobi.
Listinzi gostiju
Nakon unosa podataka za goste i nakon što se dinamička dešavanja bilježe za svakog od njih, počevši od bilježenja
obroka, preko bilježenja troškova po sobama ili po gostu pa sve do konačnog check-outa, kada gost odlazi - potrebno
je imati mogućnost ispisa svega što se s gostima dešavalo.
Ispisi su mogući kako za goste koji više nisu u objektu (znači bivše goste) tako i za goste koji su trenutno u objektu.
Konačno, mogući su ispisi za obje kategorije gostiju.
Broj ispisa je raznovrstan i obuhvaća najvažnije potrebe za praćenjem gostiju po raznim osnovama
Analiza podataka u okviru poslovanja može pružiti vrlo važne podatke, koji mogu poslužiti boljem i kvalitetnijem
vođenju turističkih objekata. Naravno, jedna od bitnijih analiza je broj noćenja u određenom razdoblju.
Koristan je i podataka o broju noćenja po nacionalnosti i / ili po starosnoj dobi gostiju.
Trajanje boravka je jedna od analiza koja prikazuje dinamičko kretanje zauzetosti kapaciteta objekta
Ovdje su smještene i opcije koje omogućuju naknadni ispis bilo kojeg od ranije izdanih računa.
Opcija "Lista računa" daje kompletniji pregled svakog od izdanih računa.
Analitika
Ova opcija programa daje osnovne i grube podatke o financijskim aspektima poslovanje objekta / objekata.
Osim osonovnog uvida u prihode poslovanja, moguće je i dobiti izvješće kakvi su prihodi u odnosu na nacionalnost
gostiju i u odnosu na starosnu dob gostiju.
Također, možete, koristeći ovu programsku opciju i pregledati troškove po sobama kao i napraviti obračun pristojbi za
određeno razdoblje.
Financije
Servisna opcija programa kojom regulirate rad s datotekama, planove čišćenja ili izmjenu e-maila koji koristiti objekt.
Alati
Omogućava slanje pojedinačnih ili grupnih e-mail poruka.
Također, ovdje možete setovati i vaše e-mail parametre.
E-Mail
Registri su elementi programa, bez kojih ne bi bilo moguće obavljanje nijednog od poslova koje bi bilo koji program
mogao obrađivati​​. Bilo da se radi o nekom financijski orijentiranom programom, nekim programom za bilježenje
rezultata neke sportske aktivnosti ili, kao u ovom slučaju - programom koji se bavi poslovima turistčkih usluga.
Dugačak je popis registara, počevši od lokacija, smještaja, granica, tarifnih stopa ....
Sve te registre je potrebno pripremiti prije početka rad s programom u vezi gostiju vašeg objekta.
Registri programa
Hotelski parametri podrazumijevaju podatke koji su definirani na razini tvrtke koja obavlja djelatnost pružanja
turističkih usluga.
Ovdje definirate osim osnovnih podataka o tvrtki i tečajnu listu, boravišne pristojbe, operatere in njihove lozinke.
Ovdje također možete i izvršiti "blokadu" soba, dakle one koje u datom momentu ne koristite za smještaj gostiju.
Novu verziju programa, možete također preuzeti iz ovog dijela programa.
Hotelski parametri