Desinged by ODRAZ Group
U potpunosti je podržan mrežni rad
programa. Broj operatera nije ograničen i
nije potreban nikakav posebni hardver.
Server može biti i običan kompjuter ali
zbog mogućih nadogradnji programa
(web pristup podacima i rezervacijama)
poželjno je da to bude kompjuter s
instaliranom poslužiteljskom verzijom
Windows operativnog sustava.
Poželjna je stalna internet konekcija zbog
mogućnosti programa koji mogu slati
mail poruke gostima hotela ili poslovnim
partnerima.
Informacije: info@odraz.net
Hotelski parametri podrazumijevaju podatke koji su definirani na razini tvrtke koja obavlja djelatnost pružanja
turističkih usluga.
Ovdje definirate osim osnovnih podataka o tvrtki i tečajnu listu, boravišne pristojbe, operatere in njihove lozinke.
Ovdje također možete i izvršiti "blokadu" soba, dakle one koje u datom momentu ne koristite za smještaj gostiju.
Novu verziju programa, možete također preuzeti iz ovog dijela programa.
Hotelski parametri
PODACI HOTELA / OBJEKTA ovdje korisnik definira bitne podatke o objektu koji vrši turističke usluge.
Odjeljak "Zaglavlje računa" sadrži 4 reda koji će se pojaviti u zaglavlju svakog računa.
Vrlo je važno da su ti podaci uneseni pravilno i provjereni, jer će to često biti element komunikacije između klijenata i vlasnika turističkog objekta.
Dio unosa podataka na desnoj strani, nije obvezan za funkcioniranje programa, ali bi ipak korisnik trebao popuniti sve podatke
Ostali unosi na središnjem dijelu ekrana su važni za rad programa pa je potrebno da korisnik precizno odredi i unese tražene podatke. Potrebno je
da korisnik prilikom unosa podataka za svako polje razumije na šta se unos odnosi, da ne bi napravio grešku, koja bi se kasnije odrazila na program.
Važno je da korisnik pravilno odredi, u koji će se folder snimati pričuvne kopije podaka, polje s nazivom "BACKUP directory".
.
(neka od polja su zaklonjena smeđim pravokutnicima zbog zaštite podataka jednog od stvarnih korisnika našeg programa, ali ta polja svakako treba
popuniti podacima prema nazivima polja)
BORAVIŠNE PRISTOJBE ovdje korisnik definira bitne podatke o objektu koji vrši turističke usluge. Boravišne pristojbe se definiraju najprije na razini vrste
gostiju (turist, grupni gosti, sezonci, frijalni savez ....) Unutar kategorije gosta, definira se i datumski rang OD kojeg datuma vrijedi iznos boravišne pristojbe pa DO
kojeg datuma je njeno važenje.
Kad se obračunavaju boravišne pristojbe, program koristi ovu tablicu i primjenjuje boravišnu pristojbu.
Ako se desi gost boravi u turističkom objektu u period koji pada u dva datumska ranga boravišne pristojbe, dio pristojbe koji pada u prethodni preiod se razlikuje
od boravišne pristojbe koja vrijedi za tekuće razdoblje.
OPERATORI Svaki korisnik koji pristupa ovom programu, mora se identificirati sustavu. Postoje dvije vrste lozinki.
- Lozinka koju koristi glavni administrator sustava i koji ima pristup svim opcijama programa
- Lozinka pojedinačnih operatera, kojima je glavni administrator sustava dodijelio prava za korišćenje svih ili samo pojedinih funkcija programa
Definicija operatera i njihovih prava pristupa započinje kao na ekranu dolje.
Zadaje se šifra i ime operatera. Zatim se klikom na gumb "Definicije pristupa funkcijama" otvara s desne strane ekran sa sadržajem svih funkcija
programa. Dvoklikom na pojedine opise funkcija, daje se na znanje programu da operater kojeg tekućeg definirate, ima pravo uporabu ovu
funkciju programa.
Ako glavni administrator želi nekom od operatera dodijeli pravo koristiti sve funkcije progama, izabraće na desnom zaslonu gumb "Selektuj sve" i
taj operator ima pravo na sve funkcije programa.
BLOKADA ova se opcija programa odnosi na blokiranje pojedinih soba. Blokada sobe znači da ta soba ne može biti ni izdana ni rezervirana.
Ponekad se blokiranje sobe koristi kada vršimo rezervaciju za skupinske goste, pa primjerice ne želimo pojedine sobe budu automatski rezervirane iako
zadovoljavaju kriterijum postavljene skupinske rezervacije. Kada se takva grupna rezervacije uradi, operater može blokirane sobe ponovno staviti u funkciju jer
je program izvršio skupinsku rezervaciju bez blokiranih soba.
NOVA VERZIJA Povremeno, svaki program se dorađuje, poboljšava ili se ispravljaju uočene nepravilnosti. U takvim se slučajevima korisnici programa
obavještavaju. Ova opcija programa služi da se sa servera autora programa skine najnovija verzija programa.
Ovu opciju ne treba koristiti ako niste obaviješteni o postojanju nove verzije programa
OIB ova programska opcija koristi da bi se definirao OIB vlasnika programa i ponuđača turističkih usluga