Desinged by ODRAZ Group
U potpunosti je podržan mrežni rad
programa. Broj operatera nije ograničen i
nije potreban nikakav posebni hardver.
Server može biti i običan kompjuter ali
zbog mogućih nadogradnji programa
(web pristup podacima i rezervacijama)
poželjno je da to bude kompjuter s
instaliranom poslužiteljskom verzijom
Windows operativnog sustava.
Poželjna je stalna internet konekcija zbog
mogućnosti programa koji mogu slati
mail poruke gostima hotela ili poslovnim
partnerima.
Informacije: info@odraz.net
Analiza podataka u okviru poslovanja može pružiti vrlo važne podatke, koji mogu poslužiti boljem i kvalitetnijem
vođenju turističkih objekata. Naravno, jedna od bitnijih analiza je broj noćenja u određenom razdoblju.
Koristan je i podataka o broju noćenja po nacionalnosti i / ili po starosnoj dobi gostiju.
Trajanje boravka je jedna od analiza koja prikazuje dinamičko kretanje zauzetosti kapaciteta objekta
Ovdje su smještene i opcije koje omogućuju naknadni ispis bilo kojeg od ranije izdanih računa.
Opcija "Lista računa" daje kompletniji pregled svakog od izdanih računa.
Analitika
Ova opcija programa daje osnovne i grube podatke o financijskim aspektima poslovanje objekta / objekata.
Osim osonovnog uvida u prihode poslovanja, moguće je i dobiti izvješće kakvi su prihodi u odnosu na nacionalnost
gostiju i u odnosu na starosnu dob gostiju.
Također, možete, koristeći ovu programsku opciju i pregledati troškove po sobama kao i napraviti obračun pristojbi za
određeno razdoblje.
Financije
Informacije: info@odraz.net
Kao što se na slici gore može vidjeti, analitika nam daje podatke o različitim aspektima poslovanja u oblasti turističke ponude
BROJ NOĆENJA: daje podatak o broju ostvarenih noćenja u zadatom poeriodu.
Prikaz rezultata može biti na dnevnom ili mjesečnom nivou:
BROJ NOĆENJA PREMA nacionalnosti, starosne dobi gostiju može biti vrlo korisna opcija u vezi planiranja poslovanja i marketinške
aktivnosti.
TRAJANJE BORAVKA daje izvješće o broju noćenja po danima kao i broja gostiju sa određenim brojem noćenja.
TISAK RAČUNA nudi popis računa i tisak izabranog računa (duplikat)
SPISAK RAČUNA je izvještaj koji detaljnije prikazuje sadržaj do sada izdanih računa
PRIHOD U RAZDOBLJU daje grupi iznos prihoda u svezi poslovanja turističkog objekta. Ovdje nisu uračunati porezi, boravišne pristojbe i ne
sadrži kompletnu knjigovodstvenu obradu podataka
PRIHOD PO NACIONALOSTI U RAZDOBLJU je izvještaj koji okvirno pokazuje koliko su gosti potrošili na smještaj, razvrstano po nacionalnostima.
Ovo izvješće pokazuje globalno, koje su nacionalnosti bili gosti objekta i koliko su potrošili na smještaj. Sličan izvještaj postoji kao pregled gostiju po
starosnoj dobi i njihova potrošnja u objektu
TROŠKOVI NAPLAĆENI PO SOBAMA  označavaju izvješće kojim možemo dobiti opštu sliku, koliko je prihoda ostvareno od dodatnih usluga
koje je objekt nudio gostima za vrijeme njihova boravka (room servis, izdavanje bicikla ili fitness...)
OBRAČUN BORAVIŠNE PRISTOJBE  može se izračunati i prikazati za određeni period i za svakog gosta pojedinačno.