Desinged by ODRAZ Group
U potpunosti je podržan mrežni rad
programa. Broj operatera nije ograničen i
nije potreban nikakav posebni hardver.
Server može biti i običan kompjuter ali
zbog mogućih nadogradnji programa
(web pristup podacima i rezervacijama)
poželjno je da to bude kompjuter s
instaliranom poslužiteljskom verzijom
Windows operativnog sustava.
Poželjna je stalna internet konekcija zbog
mogućnosti programa koji mogu slati
mail poruke gostima hotela ili poslovnim
partnerima.
Informacije: info@odraz.net
Servisna opcija programa kojom regulirate rad s datotekama, planove čišćenja ili izmjenu e-maila koji koristiti objekt.
.
Alati
PLAN ČIŠĆENJA SOBA za bilo koji datum, može se napraviti i ispisati plan čišćenja, koji se podijeli radnicima radi poslova za naredni dan.
Ekran za određivanje soba za čišćenje:
IZMENA E-MAILA
Prilikom prvog pokretanja programa, program će raditi u DEMO modu. Kada korisnik odluči nakon kupnje i prijenosa
sredstava, da registrira program, između ostalih podataka potrebno je odlučiti koju e-mail adresu će koristiti u međusobnoj komunikaciji
s autorom programa i poslužiteljem koji bilježi podatke. Ako korisnik zaboravi tu adresu, moraće da se obrati autoru programa i proći
proces reinicijalizacije adrese.
Dešava se da korisnik sam odluči da promjeni e-mail adresu za komunikaciju s autorom programa, tada će koristiti opciju izbornika "Izmjena e-maila"
PRIČUVNI PODACI / POVRAT PODATAKA Vrlo je važno da korisnik povremeno sačuva tekuće stanje podataka jer program to ne radi automatski.
U slučaju da se desi neki kvar sustava i podaci postanu neupotrebljivi, dovoljno je izvršiti povrat podataka.
Stoga je prijedlog da se snimanje podataka (izrada pričuvnih kopija) radi na dnevnoj razini. Svaka pričuvna kopija ima svoj naziv i pokazuje datum i
vrijeme kreiranja, pa korisnik može vratiti bilo koju pričuvnu kopiju po potrebi, najčešće naravno posljednju pričuvnu kopiju.
Izbor pričuvne kopije izgleda kao na slici dolje: